← Hulpvragen initiatieven case studies

#Help De Helpers

Code for NL (Landelijk)

Aggregatie van hulp vraag/aanbod platformen.

Code for NL probeert een overzicht te generen van alle platformen waar hulpvragen en hulpaanbieders worden gepubliceerd. Op deze manier kan er naar een uitwisselbare standaard worden toegewerkt, dat het mogelijk maakt hulpvragen breed te delen (breder dan een enkel platform).

https://helpdehelpers.nl